Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập thông tin trên website hitta.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà hitta.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để hitta.vn xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Hitta sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website hitta.vn;
– Gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin sẽ được lưu trữ từ khi khách hàng cung cấp trên hệ thống của Hitta và không bị mất đi (lưu trữ vĩnh viễn), trừ khi quý khách có yêu cầu hủy bỏ

Hitta có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập , sử dụng trái phép thông tin khách hàng

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Chỉ những bộ phận nội bộ được sử dụng thông tin lưu trữ của khách hàng bao gồm: Bộ phận Marketing, Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng, Bộ Phận Nhân viên bán hàng tại cái cửa hàng và đội ngũ bán hàng online, vận chuyển.

Hitta cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

– Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.

– Chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác chạy quảng cáo như Google ví dụ như tiếp thị lại khách hàng dựa theo hành vi của khách hàng.

– Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY CỔ PHẦN HITTA

  • Địa chỉ: Số 15, đường 6B, phường Phước Bình, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Email: hittajsc@hitta.vn
  • Điện thoại: 0565.336.879

Nếu khách hàng có nhu cầu muốn hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình thì có 2 cách: Gặp trực tiếp nhân viên bán hàng tại cửa hàng hoặc gọi điện thoại đến hotline CSKH của công ty: 0565.336.879. Cung cấp thông tin cũ để chỉnh sửa và thông tin mới để được cập nhật trên hệ thống thông tin.

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ để yêu cầu hittajsc@hitta.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của hitta.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, hitta.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, hitta.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở.