Đo độ ồn cách âm Hitta
Delta(dB)
Nhập mã tính
Mức giảm âm lượng
Mức giảm năng lượng âm