Liên Hệ

Địa Chỉ

Số 15, đường 6B, phường Phước Bình, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

}

Giờ Làm Việc

T2-T6: 8am – 5pm

v

Thông Tin Liên Hệ

Tel: 0565.336.879
Email: hittajsc@gmail.com