Lọc khí Dräger Gas Filter A1B1E1

Dräger Gas Filter A1B1E1 thường đi kèm với ➡️ Mặt nạ nữa mặt Dräger X-plore® 3500 để cho khả năng bảo vệ & lọc khí tốt hơn. ➡️ Xem cả bộ Dräger X-plore® 3500 + Dräger Gas Filter A1B1E1

Thông tin Bộ Lọc khí Dräger Gas Filter A1B1E1

Các bộ lọc khí A1B1E1 bảo vệ chống lại một loạt các chất gây hại bao gồm class 1 khí hữu cơ và hơi (điểm sôi> 65 ° C), khí vô cơ và hơi (bao gồm cả hydro sunfua, clo và hydro cyanide), sulfur dioxide và hydro clorua.

  • Trọng lượng gần đúng là 110g mỗi bộ lọc, rất nhẹ.
  • Đóng gói theo cặp để đảm bảo bảo vệ tối ưu cho đến khi được yêu cầu sử dụng.

Mặt nạ nữa mặt Dräger X-plore® 3500 + Lọc khí Dräger Gas Filter A1B1E1

5/5 - (1 bình chọn)