Danh mục: , Từ khóa:

Keo hot melt 3M 3792

Keo Hot Melt 3M 3792 là chất kết dính đa năng để liên kết hiệu quả gỗ, kim loại nhẹ và một số bề mặt nhựa trong đồ nội thất, bọc ghế và các ứng dụng chế biến gỗ.

 

 

Keo Hot Melt 3M 3792 là chất kết dính đa năng để liên kết hiệu quả gỗ, kim loại nhẹ và một số nhựa trong đồ nội thất, bọc ghế và các ứng dụng chế biến gỗ.

Keo Hot melt 3M 3792 là keo dính, có 2 dòng dùng ở nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao. Dòng nhiệt độ thấp được áp dụng ở 250°F/121°C, ở nhiệt độ này chất kết dính liên kết được với các thiết bị điện tử, nhựa, vải và các vật liệu nhạy nhiệt khác. Chất kết dính nóng chảy nhiệt độ cao được áp dụng ở 380°F/193°C và tạo ra một liên kết mạnh hơn so với nóng chảy nhiệt độ thấp.

Keo Hot melt 3M 3792 được đùn nóng chảy qua một vòi. Dụng cụ làm nóng chảy  bằng áp suất khí nén, cơ chế kích hoạt cơ học hoặc với áp suất được áp trực tiếp lên thanh. Các vòi phun khác nhau có thể được sử dụng để áp dụng các dải mỏng, rộng hoặc hẹp, hạt dày hơn. Chất kết dính nóng chảy thường thiết lập nhanh chóng, từ vài giây đến vài phút, tùy thuộc vào công thức kết dính.

Keo Hot Melt 3M 3792 có thời gian mở 50 giây cho phép định vị và điều chỉnh trên gỗ, polypropylen và hộp gấp nếp. Thuộc tính liên kết gần như ngay lập tức của nó làm giảm thời gian sản xuất để lắp ráp POP, nối, gắn, bảo vệ, sửa chữa, liên kết bảng, nối dây, bó, niêm phong và đóng gói.

Ứng dụng: Giảm âm thanh, sản xuất đồ gỗ, bọc vải, Màn hình POP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết